Сьогодні розв’язання цього питання через окупацію АР Крим, частин території Донецької та Луганської областей ускладнюється, оскільки окупаційні адміністрації проводять не лише ідеологічну обробку населення, а й політику штучної зміни етнічного складу населення (особливо в Криму). Тому, зважаючи на те, що повернення тимчасово окупованих територій до складу України є невідворотним, майбутні проекти Концепції державної етнополітики України повинні містити окремі положення про особливості її реалізації на реінтегрованих територіях. Забезпечення цих прав гарантується лише у ефективній взаємодії міжнародного та внутрішнього державного права, норми яких покликані виконувати властиву їм функцію забезпечення захисту прав меншин, розв`язання конфліктів мирним шляхом.

захист прав осіб, що належать до національних та мовних меншин.

Українська держава з перших днів свого незалежного існування взяла курс на забезпечення прав розвитку та самоствердження всіх етнічних груп населення, які проживають на її території та приєдналася практично до всіх міжнародно-правових актів у сфері забезпечення прав національних меншин і впевнено інтегрується в міжнародний правовий простір. Для цього створена і постійно поновлюється необхідна правова база, приймаються закони, що гарантують права осіб як представників національної меншості, а також права етнічних груп як колективних суб’єктів. Україна постійно та послідовно підтверджує відданість проголошеного курсу на інтеграцію до європейських структур та гармонізацію національного законодавства у сфері захисту національних меншин.

Культура Та Захист Нацменшин: Шмигаль Назвав Пріоритети У Відносинах Зі Словаччиною

Доповідачка нагадує, що Венеційська комісія висловила занепокоєння із приводу диференційованого підходу українського закону про освіту до навчання, яке ведуть мовами ЄС та іншими. Зокрема, для шкіл із навчанням мовами ЄС закон iplaw.kiev.ua передбачає перехід на українську, обсяг якого зростатиме з 20% у 5 класі до 60% — у старших. Для шкіл, де викладання досі вели мовами не країн ЄС, навчальний процес українською має становити 80% загального обсягу із 5 класу.

Стаття 34-38

Призвели до втечі за кордон мільйонів людей. Опинившись в інших державах, ці люди не хотіли, а частіше за все не могли розраховувати на захист країн свого походження. Держави усвідомили, що для захисту біженців може бути використане міжнародне право.

Стаття 10

Засобами, про які йдеться у ч. 2, можуть бути засоби, що передаються з бюджету органу місцевого самоврядування організаціям або інституціям, які реалізують завдання, метою яких є збереження та розвиток мови, про яку йдеться у ст. 10) Засобами, про які йдеться у ч. 1, можуть бути також перекази з бюджету органів місцевого самоврядування організаціям або інституціям, які реалізовують завдання спрямовані на захист, збереження та розвиток культурної самобутності меншини або громадської та соціальної інтеграції. Витрати пов’язані з впровадженням та вживанням на території гміни допоміжної мови та витрати пов’язані з впровадженням додаткових назв, про які йдеться у ст. 1 мовою меншини покладаються на, із застереженням ч.